Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Társaságunk 2022. 04. 27. és 2022. 05. 13 közötti időpontokban a melegvíz mérőórák leolvasását tervezi. Az egyes társasházakra vonatkozó részletes leolvasási időpontok a lépcsőházakban kifüggesztésre kerülnek a kezdést megelőző néhány napon belül.

Kérjük, hogy a megadásra kerülő időpontok alapján szíveskedjenek a mérőórák leolvasását lehetővé tenni.

2022. 04. 27. és 2022. 05. 13 között telefonon valamint e-mailben történő bejelentést is elfogadunk az alábbi elérhetőségen ügyfélfogadási időben:

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07:30 - 15:00 óra
Szerda: 07:00 - 19:00 óra
Tel.: 06 (73) 413-041; 06 (30) 932-8852
Email: info@szigetvaritavho.hu

Kérjük, hogy a bejelentés során a pontos cím megadása mellett a melegvíz mérőóra gyári számát is legyenek szívesek közölni.

Együttműködésüket előre is megköszönjük!

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.Szigetvári Távhő Nonprofit Kft célja

A Szigetvári Távhő Kft. küldetésének tekinti, hogy beruházásokkal, hatékonyabb és biztonságosabb üzemeltetéssel a lakosság terheit folyamatosan csökkentse.

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft filozófiája

Partnerség - Takarékosság - Fejlesztés

A távhőszolgáltató tevékenysége

Hőenergia termelése, elosztása, fűtés és használati melegvíz szolgáltatás a Szigetvár város területén lévő, távhőszolgáltatásba kapcsolt lakossági és egyéb felhasználók részére. E tevékenységhez tartozóan további feladata a minőségi szolgáltatás érdekében a szolgáltatói berendezések létesítése, azok üzemeltetése, fenntartása, javítása és fejlesztése. További feladata a távhőszolgáltatással kapcsolatos adminisztratív tevékenység, melynek során pontos nyilvántartást vezet a mindenkori felhasználói, díjfizetői körről, számlázza és könyveli a távhőszolgáltatási díjakat. Ügyeletén és ügyfélszolgálatán keresztül folyamatosan arra törekszik, hogy a tevékenység ellátása mindig megfeleljen a felhasználói, díjfizetői elvárásoknak.

Működési terület

A távhőszolgáltató tevékenysége szempontjából működési területnek minősül Szigetvár város közigazgatási területén belül az a terület, amelyre a távhőszolgáltató működési engedélye kiterjed. Szigetvár város területén elhelyezkedő, az üzletszabályzat hatálybalépésének időpontjában a távhőszolgáltatásba bekapcsolt épületek tételes felsorolása a távhőszolgáltatói működési engedélyben található.