Szigetvári Távhő Nonprofit Kft célja

A Szigetvári Távhő Kft. küldetésének tekinti, hogy beruházásokkal, hatékonyabb és biztonságosabb üzemeltetéssel a lakosság terheit folyamatosan csökkentse.

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft filozófiája

Partnerség - Takarékosság - Fejlesztés

A távhőszolgáltató tevékenysége

Hőenergia termelése, elosztása, fűtés és használati melegvíz szolgáltatás a Szigetvár város területén lévő, távhőszolgáltatásba kapcsolt lakossági és egyéb felhasználók részére. E tevékenységhez tartozóan további feladata a minőségi szolgáltatás érdekében a szolgáltatói berendezések létesítése, azok üzemeltetése, fenntartása, javítása és fejlesztése. További feladata a távhőszolgáltatással kapcsolatos adminisztratív tevékenység, melynek során pontos nyilvántartást vezet a mindenkori felhasználói, díjfizetői körről, számlázza és könyveli a távhőszolgáltatási díjakat. Ügyeletén és ügyfélszolgálatán keresztül folyamatosan arra törekszik, hogy a tevékenység ellátása mindig megfeleljen a felhasználói, díjfizetői elvárásoknak.

Működési terület

A távhőszolgáltató tevékenysége szempontjából működési területnek minősül Szigetvár város közigazgatási területén belül az a terület, amelyre a távhőszolgáltató működési engedélye kiterjed. Szigetvár város területén elhelyezkedő, az üzletszabályzat hatálybalépésének időpontjában a távhőszolgáltatásba bekapcsolt épületek tételes felsorolása a távhőszolgáltatói működési engedélyben található.