Ügyfélfogadás

Az ügyfélszolgálati tevékenységet igénybe venni kívánó felhasználókat, díjfizetőket - az ügyintézés tárgyától és idejétől függően - különböző szervezeti egységek fogadják. Ezek helye, a fogadóórák időpontja a következő, az 1997. évi CLV tv. 17/B § figyelembe vételével: Ügyfélszolgálati Iroda, Szigetvár, Zrínyi Tér 3. sz. alatt.

Félfogadás:

Hétfő: 7:30 - 15:00

Kedd: 7:30 - 15:00

Szerda: 7:00 - 19:00

Csütörtök: 7:30 - 15:00

Péntek: 7:30 - 11:00


Általános Fogyasztói Tájékoztató

Telefon: 73/413-041


A telefonon történő ügyfélfogadás időszaka megegyezik az irodai félfogadás idejével. E-mail: info@szigetvaritavho.hu

Felhasználók, díjfizetők a személyes ügyintézés mellett levélben, faxon, telefonon, e-mailben is kezdeményezhetik ügyeik intézését, kérhetnek tanácsot, segítséget, tájékoztatást. Az írásos megkeresésekre a távhőszolgáltató írásban válaszol.